Records 1 - 9 of 9

 
Page 1 of 1
Name   Gift Amount  
Entuela Prifti
$20.00
Iris Tako
$10.00
Mr. Gent Panajoti
$100.00
Mr. Lorenc Prifti
$20.00
Mr. Vani Tako
$50.00
Mrs. Venera Tako
$20.00
Prifti Bri
$20.00
Prifti Chris
$10.00
Vani Tako
$20.00

Records 1 - 9 of 9